Nieuwe Coöperatieve Kaas-smakerij opgericht

Nieuwe Coöperatieve Kaas-smakerij Hollandsche Meesters

Door boeren voor boeren

Samen met de boeren van het eerste uur is de laatste maanden hard gewerkt aan het tot stand brengen van een eigen coöperatieve kaasmakerij. Niet ‘zo maar’ een kaasmakerij, maar een echte kaas-smakerij waarbij, in aparte rijpingskamers, het rijpen van kaas met natuurkorst centraal staat.
Niet vanuit nood, maar vanuit noodzaak geboren hopen de partners met deze kaasmakerij een bijdrage te leveren aan een kentering binnen de sector, waarbij melk weer op de juiste waarde wordt beoordeeld.
Geen anonieme melk, maar veehouder gebonden waarbij de rassen en de grassen centraal staan.

De wereld verandert, wie verandert er mee.
We hebben altijd (en misschien wel te veel) vertrouwd op de traditionele schakels binnen de keten die onze kaas met de winkels en de consument verbinden. De klassieke groothandel of grossier zit vastgeroest en vastgespijkerd in oude distributiemodellen met o.a. voorraadophoping in de keten. Samen met onze partners zoeken wij naar nieuwe distributiemodellen waarbinnen ketentransparantie, duurzaam samenwerken en verbinden vanuit het hart en niet vanuit de portemonnee centraal staat.

Lees het hele artikel hier

Bron: Nieuwsbrief Meester-Affineurs