SER-advies: alleen subsidie voor duurzaam werkende boeren

SER-advies is dinsdag aangeboden aan staatssecretaris Van Dam

Alleen echt duurzaam werkende boeren moeten nog steun van de overheid krijgen. Volgens het SER-advies krijgt uitsluitend deze ‘voorhoede’ van naar schatting 30 procent leningen van banken, voorrang bij de verdeling van dierrechten en fosfaatrechten en financiële steun bij uitbreiding van hun bedrijf. De rest van de boeren moet in staat worden gesteld te stoppen.

Fundamentele breuk
Een groep experts moet elke anderhalf tot twee jaar “criteria” opstellen waaraan de boeren in de toekomst moeten voldoen, op basis van de best beschikbare technieken in Europa. Die moeten een schone en eerlijke productie garanderen, met oog voor dierenwelzijn en omgeving. Ook mest moet “volledig” worden hergebruikt; boeren worden verplicht hun mest af te leveren bij een mestverwerkend bedrijf, dat er een hoogwaardige grondstof van kan maken. “Een fundamentele breuk met de huidige praktijk”, aldus Nijpels. Wie op deze manier werkt, is maatschappelijk verantwoord bezig en belast niet overmatig de “draagkracht” van het milieu. De SER-commissie schat dat ongeveer 30 procent van de bedrijven in Nederland daartoe in staat is. “Maar het kan ook meer zijn”, aldus Nijpels. “Bedrijven maken uiteindelijk zelf uit of ze bij de voorhoede willen horen.”

Lees het hele artikel via SER Advies Subsidie