Opvolging probleem voor veel boeren in NL.

Mogelijk ruim vijftienduizend boerderijen minder in 2030

Op de meeste boerderijen met een bedrijfshoofd van 55 jaar of ouder staat geen bedrijfsopvolger klaar. Dit betekent dat de komende tien jaar ruim 15 duizend boerderijen zullen verdwijnen, of de opvolging wordt op een andere manier opgelost.
In 2016 waren er ruim 55 duizend landbouwbedrijven, waarvan ruim 25 duizend met een bedrijfshoofd van 55 jaar of ouder. Van deze bedrijven hebben ruim 10 duizend een bedrijfsopvolger, ruim 15 duizend bedrijven hebben geen opvolger.

Groter bedrijf heeft vaker opvolging

Bedrijfsgrootte speelt een belangrijke rol bij de opvolging. Vooral op grote en middelgrote bedrijven is een opvolger beschikbaar. Van de grote bedrijven heeft 70 procent in 2016 een opvolger, van de middelgrote bedrijven is dit bijna 50 procent. Het percentage bedrijfsopvolgers voor grote en middelgrote bedrijven zat sinds 2004 in de lift, maar is van 2012 tot 2016 iets afgenomen. Van de kleine bedrijven is het percentage bedrijfsopvolgers gedaald van 28 procent naar 27 procent.

Melkveebedrijf populairst voor overname

De animo voor bedrijfsovername is het grootst onder de melkveebedrijven. Op bijna twee derde van de melkveebedrijven met een bedrijfshoofd van 55 jaar of ouder is een bedrijfsopvolger.
Ook voor geitenbedrijven is de belangstelling voor bedrijfsovername groot. De minste interesse voor bedrijfsovername is er voor schapenbedrijven.

Meer kandidaten in het noorden dan in het zuiden

Ruim de helft van de landbouwbedrijven in Flevoland heeft een opvolger. Voor 72 procent van de melkveebedrijven en 55 procent van de akkerbouwbedrijven staat in deze provincie een overnamekandidaat klaar. Utrecht heeft het laagste percentage bedrijfsopvolgers in de akkerbouw (21 procent), voor melkvee is dit Zuid-Holland met 55 procent opvolgers. Landbouwbedrijven in de noordelijke provincies hebben vaker een bedrijfsopvolger dan bedrijven in de zuidelijke provincies.

Lees het hele artikel hier

Bron: CBS